komunalno
17 Dec 2013

Održana javna tribina u vezi s ravnopravnošću spolova

Danas je u prostorijama Gradske vijećnice održana javna tribina na temu "Jačanje kapaciteta institucija vlasti Brčko distrikta BiH za rad na pitanjima ravnopravnosti spolova".
Naime, pri Vladi Distrikta formirana je Radna grupa za ravnopravnost spolova, a u  brčanskoj Skupštini Komisija za rodnu ravnopravnost i obje intenzivno rade na jačanju kapaciteta lokalnih institucija za rad na pitanjima ravnopravnosti spolova.

Prethodno je utvrđeno da je, kao jedan od prioriteta za povećanje ravnopravnosti žena u odnosu na muškarce, svakako, i donošenje programa rodne ravnopravnosti na području Brčko distrikta BiH kao i njegova primjena.
U uvodnom obraćanju, gradonačelnik Distrikta Anto Domić iskazao je očekivanja da Radna grupa razradi akcioni plan i donose sve važne dokumente za regulisanje ove oblasti.
„Iako je ovo pitanje naizgled jednostavno, ustvari je veoma složeno. Stoga je neophodno da se, nakon donošenja zakonske regulative, promijeni i mentalni sklop svih nas u domenu shvatanja ravnopravnosti spolova“, rekao je gradonačelnik Domić.

2013-12-17-Ravnopravnost_polova2

Potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Adem Ribić kazao je da ova institucija u potpunosti podržava rad u oblasti ravnopravnosti spolova i društva bez nasilja, ističući potrebu da žene budu više zastupljene na rukovodećim pozicijama, a onda bi, prema njegovom mišljenju, ovo društvo bilo bolje, efikasnije i lakše bi funkcionisalo.
Prema riječima Nade Golubović, predsjednice Upravnog odbora fondacije „Udružene žene“ iz Banje Luke u Brčko Distriktu BiH već postoji generalno zalaganje za jednake mogućnosti muškaraca i žena u vezi s pitanjem ravnopravnosti spolova.
0
Brcko: Moje, tvoje, nase Brcko